Rally dei Due Colli

Rally dei Due Colli není skutečným závodem jak by se mohlo zdát na první pohled. Rozhodly jsme se ji uspořádat jako Memoriál Dietricha Serafini, italského závodníka který tragicky zahynul 13. září 1955 při 30. Mezinárodní šestidenní motocyklové soutěži pořádané v tehdejším Gottwaldově. Mnozí z Vás o této skutečnosti jistě ani neví a není se čemu divit. Ačkoliv je pomník k uctění památky zesnulého závodníka umístěn na poměrně frekventovaném místě v samotném centru Zlína, málo kdo si jej povšimne. Pokusíme se tedy uspořádáním této akce uctít památku Dietricha Serafini.

Ona „Rally Dvou kopců“ jak zní název v českém překladu je tzv. jízdou pravidelnosti. Úkolem je za dodržování rychlostních limitů platných na veřejných komunikacích v České Republice ( dle vyhlášky č. 80/1966 Sb. – Vyhláška ministerstva vnitra o pravidlech silničního provozu ) projet stanovený úsek v délce 60 km a časem se co nejvíce přiblížit času referenčnímu. Není smyslem projet zkoušku co nejrychleji, ale snažit se projet ji chytře, s co možná největší přesností, v co nejčistší stopě. Půjde především o to, aby každý z účastníků zjistil, jak je sžitý se svým strojem, jak dokáže předvídat aktuálně nastalou dopravní situaci a jak dokáže nejlépe využít jízdních vlastností svého stroje. To vše spolu s dosaženým časem vypovídá mnohé o řidičských zkušenostech každého z účastníků.

Na trase je celkem 20 úseků ( obce, křižovatky, nepřehledná křížení hlavní a vedlejší silnice, atd. ) které v součtu dávají vzdálenost 24,2 km, na nichž je maximální povolená rychlost snížena na 50 km/h resp. 70km/h. Na zbývajících částech je povolena rychlost 90 km/h. Ke kontrole a k vyhodnocení nám budou sloužit dva jednoduché údaje. Tím prvním bude ujetá vzdálenost zaznamenaná počítadlem kilometrů a druhým bude čas odjezdu a příjezdu účastníka. Kompletní a podrobné informace k Rally dei Due Colli najdete zde.

Start i cíl bude v areálu společnosti Investom moto ve Zlíně ( Fryštácká 653, 763 14 Zlín ), která je regionálním dealerem zn. Vespa / Piaggio a jiných motocyklu. Na parkovišti v areálu společnosti bude probíhat kompletní program. Od rána setkání účastníků, rozprava, start i cíl a závěrečné vyhlášení výsledků a předání cen.

Akce se mohou zúčastnit jen motocykly, které jsou technicky způsobilé a nesou platnou nálepku STK. Každý účastník by měl mít samozřejmě platné řidičské oprávnění se skupinou odpovídající výkonu jeho stroje.

Účastníkem může být kdokoliv s motocyklem zn. Vespa. Každý účastník zaplatí startovné 100,- korun českých (členové pořádajícího Vespa Clubu Zlín budou mít snížen poplatek za startovné na 70,- korun českých). Výtěžek ze startovného půjde kompletně na úhradu cen pro vítěze a upomínkových předmětů pro všechny účastníky.  Startovné se bude hradit převodem na bankovní účet Vespa Clubu Zlín dle instrukcí, které obdrží zájemce o účast v potvrzovacím emailu. Upozornění: Každý účastník akce zodpovídá sám za sebe, za svůj stroj a účastní se akce na vlastní nebezpečí !

Aby byla účast férová a aby na vítězství mohl pomýšlet opravu každý, budou účastníci rozděleni následovně:

Skupina 1 ( klasické motocykly Vespa do r.v. 1970 vč. )

Kategorie A / do 150 ccm včetně

Kategorie B / nad 150 ccm

Skupina 2 ( klasické motocykly Vespa od r.v. 1971 a moderní Vespy )

Kategorie A / do 125 ccm včetně

Kategorie B / nad 125 ccm

Skupina 3 „Dámský pohár“

všechny motocykly Vespa ze Skupin 1 a 2 ve všech kubaturách s ženou za řídítky

Pozn.: Stroje budou do jednotlivých kategorií děleny na základě skutečného objemu motoru, nikoliv na základě modelového označení z továrny.

Uchazeč o účast na této akci musí provést přihlášení vyplněním a odesláním jednoduchého elektronického formuláře na webových stránkách Vespa Clubu Zlín ( formulář zde ), do kterého vyplní:  jméno a příjmení účastníka, kontaktní email a své telefonní číslo, model, skutečnou kubaturu a na konec rok výroby Vespy, se kterou se chce účastnit.

Po přijetí přihlášky bude zájemce o účast dále informován prostřednictvím emailu nebo telefonu.

Maximální počet přijatých registrací je 20. V případě že bude zájem větší, než-li je stanovený maximální počet, budou posuzovány přihlášky dle pořadí, ve kterém přišly.

Důrazně žádáme účastníky aby dodržovali pravidla silničního provozu a aby dbali jak o bezpečnost svou tak i o bezpečnost ostatních účastníků provozu.